Popularna muzika

Takmičari izvode slobodan program klasične ili jazz muzike u trajanju do 10 minuta. Izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

I kategorija– 2012 i mlađi, program do 5 minuta  

II kategorija– 2007. i mlađi, program do 7 minuta

III kategorija– 2002. i mlađi, program do 7 minuta

IV kategorija– bez starosne granice, program do 10 minuta

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

   1. Popunjenu prijavu
   2. Dokaz o izvršenoj uplati
   3. Izvod iz matične knjige rođenih
   4. Link do postavljenog snimka na You-tube postavljen Unlisted (vidljiv samo osobama koje imaju link) ili Public. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

Potrebno je da:

   1.   se u kadru vidi istovremeno  lice i ruke izvođača i klavir
   2.  program bude  naveden u opisu videa


Prijavljivanje je nakasnije do 20. aprila 2021. godine 

Prijavljuje se   on-line prijavom na sajtu  www.uljus.com, na kome se nalaze sve informacije, prijava i propozicije ili na  e-mail  takmicenjesmederevo@gmail.com 

   Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu za najviše 30 dana od završetka prijavljivanja

Uplata donacije za takmičenje iznosi  3000 dinara (30 eur )

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj:      160-495083-91  sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

 Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija za takmičenje Smederevo

 • 56:Intermediary:  BCITITMM
  INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
 • 57:Account with institution: DBDBRSBG
  BANCA INTESA  AD, BEOGRAD   Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
 • 59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
  Ime: ULJUS (28142838)     Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo,  Serbia

Paypal:   branislavasd@gmail.com