Popularna muzika

NA takmičenju imaju pravo učešća izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.Takmičari  izvode slobodan program klasične, popularne ili jazz muzike

I  kategorija– rođeni 2012. i mlađi, slobodan program do 5 minuta
II  kategorija –rođeni 2007. i mlađi, slobodan program do 7 minuta
III kategorija – rođeni 2002. i mlađi, slobodan program do 10 minuta
IV kategorija –  bez starosanih granica, program do 10 minuta

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

  • Popunjenu prijavu
  • Dokaz o izvršenoj uplati
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Link do postavljenog snimka na You-tube postavljen Unlisted (vidljiv samo osobama koje imaju link) ili Public. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

Potrebno je da:

  •   se u kadru vidi istovremeno  lice i ruke izvođača i klavir
  •  program bude  naveden u opisu videa

Prijavljivanje je nakasnije do 30. aprila 2021. godine

Prijavljuje se   on-line prijavom na sajtu  www.uljus.com , na kome se nalaze sve informacije, prijava i propozicije ili na  e-mail  takmicenjesmederevo@gmail.co

Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu za najviše 30 dana od završetka prijavljivanja

Uplata donacije za takmičenje iznosi  3000 dinara (30 eur ) za kategoriju 
Popularna muzika

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj   160-495083-91  sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom

Kotizacija za takmičenje Smederevo

56:Intermediary:  BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA  AD, BEOGRAD Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija

59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)

Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo,  Serbia

Paypalbranislavasd@gmail.com