Kompozicija

Kategorije:
I kategorija – učenici OMŠ, 2006. i mlađi
II kategorija – učenici SMŠ, 2002. i mlađi
III kategorija– studenti univerziteta
IV kategorija– Umetnička,  bez ograničenja starosti
Maksimalna dužina kompozicije je do 8 minuta za OMŠ i do 15 minuta za ostale kategorije
Snimljene kompozicije se šalju u mp3 formatu e-mailom na compositionsd@gmail.com  ako ne prelaze 5mb, ili preko WeTransfer-a (sajt za prenos velikih fajlova) .
Prva  kategorija može dostaviti note ili snimak, a ostale kategorije moraju dostaviti i note i snimak. Note se šalju u pdf formatu. Takođe kompozicije se mogu postaviti na www.soundcloud.com i link pošalje e-mailom. Takmičar može da se prijavi preko on-line   prijave na sajtu
www.uljus.com

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

 1. Popunjenu prijavu
 2. Dokaz o izvršenoj uplati
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Snimak i notni zapis kompozicije ( I kategorija prilaže ili snimak ili note) Prijavljivanje je nakasnije do 30. aprila 2021. godine 

Prijavljuje se   on-line prijavom na sajtu  www.uljus.com , na kome se nalaze sve informacije, prijava i propozicije ili na  e-mail  takmicenjesmederevo@gmail.co

   Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu za najviše 30 dana od završetka prijavljivanja

Uplata donacije za takmičenje iznosi  1000 dinara (30 eur )

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj:      160-495083-91  sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

 Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

 • 56:Intermediary:  BCITITMM
  INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
 • 57:Account with institution: DBDBRSBG
  BANCA INTESA  AD, BEOGRAD   Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
 • 59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
  Ime: ULJUS (28142838)     Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo,  Serbia

Paypal:   branislavasd@gmail.com