Komplementarni klavir

I A kategorija – rođeni 2004. i mlađi, program do 9 minuta
I B kategorija –rođeni 2004. i mlađi, program do 7 minuta
II A kategorija –rođeni 2002. i mlađi, program do 10 minuta
II B kategorija – rođeni 2002. i mlađi, program do 8 minuta
III kategorija –  studenti I, II  i III godine;  program do 11 minuta
IV kategorija –   studenti IV  i  V  godine;  program do 12 minuta

Kandidati koji pohađaju teoretski odsek:

   • B program– nisu ranije svirali klavir
   • A program– svirali su u osnovnoj školi klavir

Studenti koji nisu na glavnom predmetu klavir, već studiraju teoretski odsek, muzikologiju, etnomuzikologiju, kompoziciju, dirigovanje.
U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje iz nota.

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

   1. Popunjenu prijavu
   2. Dokaz o izvršenoj uplati
   3. Izvod iz matične knjige rođenih
   4. Link do postavljenog snimka na You-tube postavljen Unlisted (vidljiv samo osobama koje imaju link) ili Public. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

Potrebno je da:

   1.   se u kadru vidi istovremeno  lice i ruke izvođača i klavir
   2.  program bude  naveden u opisu videa

Prijavljivanje je nakasnije do 20. aprila 2021. godine

Prijavljuje se   on-line prijavom na sajtu  www.uljus.com, na kome se nalaze sve informacije, prijava i propozicije ili na  e-mail  takmicenjesmederevo@gmail.co

Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu za najviše 30 dana od završetka prijavljivanja

Uplata donacije za takmičenje iznosi  3000 dinara (30 eur ) za kategoriju Komplementarni klavir sve kategorije

Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj 160-495083-91  sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS

 Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija zatakmičenje Smederevo

56:Intermediary:  BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA  AD, BEOGRAD

Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija

59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo,  Serbia

Paypal branislavasd@gmail.com