Grand Prix Smederevo

KLAVIR – GRAND PRIX SMEDEREVO 2 etape
I kategorija– 2007. i mlađi
II kategorija– 2003. i mlađi
III kategorija– 1998. i mlađi
IV kategorija– bez starosne granice
1.etapa eliminatorna, program do 20 minuta
2.etapa– program do 30 minuta
Program  je po slobodnom izboru
Za takmičenje je potrebno dostaviti:

  1. Popunjenu prijavu
  2. Dokaz o izvršenoj uplati
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Takmičenje ONLINE-Link do postavljenog snimka na You-tube postavljen Unlisted (vidljiv samo osobama koje imaju link) ili Public. Snimak može biti snimljen i na kućnom instrumentu. Snimak može biti celovit ili pojedinačan po kompozicijama

Potrebno je da:

  •   se u kadru vidi istovremeno  lice i ruke izvođača i klavir 
  •   program bude  naveden u opisu videa


Prijavljivanje je nakasnije do  aprila 2022. godine
Prijavljuje se   on-line prijavom na sajtu  www.uljus.com , na kome se nalaze sve informacije, prijava i propozicije ili na  e-mail  takmicenjesmederevo@gmail.com
Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu za najviše 30 dana od završetka prijavljivanja
Uplata donacije za takmičenje iznosi  8000 din. (70 eur) za klavir Grand Prix kategorije
-Učesnici iz Srbije uplaćuju na račun broj:
160-495083-91   
sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo , primalac ULJUS
 Učesnici iz inostranstva uplaćuju na devizni račun (EUR) sa naznakom Kotizacija za takmičenje Smederevo
56:Intermediary:  BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
57:Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA  AD, BEOGRAD
Milentija Popovića 7B, Beograd, Republika Srbija
59: Beneficiary-IBAN: RS35160005400002545668
Ime: ULJUS (28142838)
Adresa: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo,  Serbia
Paypal:   branislavasd@gmail.com