PROPOZICIJE TAKMIČENJA

propozicije IV meĐunarodnog pijanistiČkog takmiČenja smederevo

 

Član 1.
Takmičenje se održava u Smederevu  3-8.maja 2017. godine u Centru za kulturu, ul. Karađorđeva br. 5-7.

Član 2.
Žiri će biti sastavljen od afirmisanih profesora klavira (kompozicije) u sastavu od najmanje 3 člana. Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član 3.
Ukoliko profesor koji je član žirija ima svog učenika na takmičenju, on nema pravo da ocenjuje i odlučuje o ocenjivanju svog učenika.

Član 4.
Takmičenje se odvija po kategorijama. Pravo na učešće imaju redovni i vanredni  učenici osnovne i srednje muzičke škole, studenti i slobodni umetnici iz Srbije i inostranstva

KLAVIR
Pretkategorija- rođeni  2008. i mlađi ; slobodan program do 5 minuta
I kategorija – rođeni 2007. i mlađi; slobodan program  do 5 minuta
II kategorija – rođeni 2006. i mlađi; slobodan program  do 7 minuta
III kategorija – rođeni 2005. i mlađi; program do 9 minuta
IV kategorija –rođeni 2004. i mlađi; program do 11 minuta
V kategorija – rođeni 2003. i mlađi; program do 13 minuta
VI kategorija –  rođeni 2002. i mlađi; program do14 minuta
VII kategorija –rođeni  2000. i mlađi; program do 15 minuta
VIII kategorija –rođeni 1998. i mlađi; program  do 15 minuta
VIIIa kategorija-rođeni 1997. i stariji, a koji nisu pohađali univerzitet; program do 15 min.
IX kategorija – studenti I, II i III godine studija, program  do 20 minuta
X kategorija – studenti IV i V godine studija, program do 25 minuta
XI kategorija- Umetnička kategorija, bez starosne granice, program do 30 minuta

Program za kategorije: Pretkategorija, I-III kategorija je slobodan

Program za kategorije IV-XI
1.Etida ili virtuozno delo
2.Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru

 

UPOREDNI KLAVIR
I kategorija – Osnovna muzička škola, slobodan program do 5 minuta
II kategorija – Srednja muzička škola, rođeni 2000. i mlađi, slobodan program do 7 minuta
III kategorija – Srednja muzička škola, rođeni 1998. i mlađi, slobodan program do 8 minuta
Kandidati koji uče solo ili etno pevanje, ili sviraju drugi instrument u srednjoj školi

KOMPLEMENTARNI KLAVIR

I B kategorija –rođeni 2000. i mlađi, slobodan program do 7 minuta
II B kategorija – rođeni 1998. i mlađi, slobodan program do 8 minuta
I A kategorija – rođeni 2000. i mlađi, slobodan program do 9 minuta
II A  kategorija –rođeni 1998. i mlađi, slobodan program do 10 minuta
III kategorija – studenti I, II i III godine studija, program do 11 minuta
IV kategorija –  studenti IV i V godine studija, program do 12 minuta
Kandidati koji pohađaju teoretski odsek: B program- nisu ranije svirali klavir
A program- svirali su u osnovnoj školi klavir
Studenti koji nisu na glavnom predmetu Klavir, već studiraju teoretski odsek, muzikologiju, etnomuzikologiju, kompoziciju, dirigovanje

KAMERNA MUZIKA
Pravo učešća ima sastav klavir četvororučno, šestoručno, klavirski duo, trio….
I kategorija–rođeni 2005. i mlađi ;  slobodan program do 8 minuta
II kategorija –rođeni 2002. i mlađi ; slobodan program do 10 minuta
III kategorija – učenici srednje škole, rođeni 1998. i mlađi; slobodan program do 12 minuta
IV kategorija- studenti; slobodan program  do 15 minuta
V kategorija- Umetnička,  bez ograničenja starosti

AMATERI
Amateri izvode slobodan program klasične ili jazz muzike u trajanju do 10 minuta. Amateri su izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.
KOMPOZICIJA
I kategorija – učenici OMŠ
II kategorija – učenici SMŠ
III kategorija- studenti univerziteta
IV kategorija- Umetnička,  bez ograničenja starosti
Propozicije:
Kompozicija mora biti napisana za klavir solo, klavir četvororučno, za dva klavira, kamerni satav ili orkestar u čijem se sastavu nalazi klavir.
Maksimalna dužina kompozicije je do 8 minuta za OMŠ i do 15 minuta za ostale kategorije
Snimljene kompozicije se šalju u mp3 formatu e-mailom na compositionsd@gmail.com, ili preko WeTransfer-a (sajt za prenos velikih fajlova) .

Prva  kategorija može dostaviti note ili snimak, a ostale kategorije moraju dostaviti i note i snimak. Note se šalju u pdf formatu. Takođe kompozicije se mogu postaviti na www.soundcloud.com i link pošalje e-mailom. Takmičar može da se prijavi preko on-line prijave na sajtu  www.uljus.com

Član 5.
Žiri može prekinuti takmičara ako prelazi dozvoljenu minutažu.

Član 6.
Bodovanje:
95 -100 poena – prva nagrada
85-94.99 poena – druga nagrada
75-84.99 poena – treća nagrada
70-74.99 poena – četvrta nagrada
60-69.99 poena- pohvala
0-59.99 poena – diploma o učešću

Ukoliko više kandidata ima isti broj poena, može biti dodeljeno više prvih, drugih, trećih i četvrtih nagrada, kao i pohvala. ukoliko dva kandidata imaju isti broj poena, prednost u rangiranju ima mlađi kandidat

Član 7.

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

  1. Popunjenu prijavu
  2. Dokaz o izvršenoj uplati
  3. Izvod iz matične knjige rođenih

što treba poslati najkasnije do 13. aprila  2017. godine na  e-mail: takmicenjesmederevo@gmail.com a moguće je i poštom na adresu:

Centar za kulturu, ul. Karađorđeva br 5-7, 11300 Smederevo.

Prijava, raspored i rezultati takmičenja se mogu preuzeti sa sajta   www.uljus.com
na kome postoji i mogućnost on-line  prijave

Član 8.
Uplata donacije za takmičenje iznosi 3000 dinara (25 eur)  za  klavir  pretkategoriju, I-III kategoriju, uporedni klavir, komplementarni klavir I i II kat. i amatere, 3500din. (30 eur) za klavir IV-VI kat. i kamerne sastave I i II kat., 4000din. (35 eur) za komplementarni klavir III i IV kat. i  za klavir VII-VIII kat.,  4500din. (40 eur)  za klavir IX-XI kat., 5000din. (45 eur) za kamerne sastave III, IV i V kat.,  i 1000 din.(10 eur) za kompoziciju.

Uplaćuje se na račun broj:

220-133466-13      

sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo, primalac ULJUS

Za devizna plaćanja:

Payment   with   indication :
Donation for Piano Competition  Smederevo
Beneficiary Customer:
IBAN: RS35 2207 3305 0000 0037 43
Name: ULJUS (28142838)
Address: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia
Bank of beneficiary:
SWIFT: PRCBRSBG
ProCredit Bank A.D.
Milutina Milankovića 17
11070 New Belgrade, Republic of Serbia
Correspondent banks:
For payments in EUR:
COBADEFF(Commerzbank AG Frankfurt/Germany)
PRCBDEFF(ProCredit Bank AG Frankfurt/Germany)
DEUTDEFF(Deutsche Bank AG Frankfurt/Germany)
For payments in USD:
BKTRUS33(Deutsche Bank Trust Company Americas)
COBADEFF(Commerzbank AG Frankfurt/Germany)
For payments in CHF, GBP, JPY, DKK, SEK, NOK, AUD, CAD:
COBADEFF(Commerzbank AG Frankfurt/Germany)
For payments in other currencies:
COBADEFF(Commerzbank AG Frankfurt/Germany)

U slučaju odustajanja od takmičenja uplaćeni iznos se ne vraća.

Član 9.

Takmičari sami snose troškove dolaska , ishrane i smeštaja tokom takmičenja.

Član 10.

Organizator  nagrađenim takmičarima dodeljuje diplomu, a može dodeliti i posebne nagrade, medalje, pehare,  kao i poklone ukoliko postoje sponzori takmičenja.
Žiri ima pravo da dodeli specijalne diplome za izvođenje pojedinog dela, za perspektivnog mladog umetnika, za
umetnički nivo izvođenja.
Žiri može proglasiti laureate kategorija i laureata takmičenja.
Laureat  takmičenja  će dobiti  nagradu *Nevena Popović*
Organizator zadržava pravo da posle takmičenja  pozove kandidate  na koncerte po svom izboru.

Član 11.
Takmičari nemaju pravo na naknadu za video ili zvučno snimanje njihovih izvođenja. Organizator zadržava pravo objavljivanja fotografija, snimaka sa takmičenja i koncerata.

Član 12.
Prijavom na takmičenje kandidat zajedno sa svojim roditeljem ili starateljem potvrđuje da prihvata  uslove i pravila takmičenja. U slučaju spora nadležan je sud u Smederevu. U tom slučaju se primenjuje tekst  propozicija na srpskom jeziku

Direktor takmičenja
mr Branislava Ranitović
tel. +381(0)642592182

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *