PROPOZICIJE TAKMIČENJA

propozicije V meĐunarodnog pijanistiČkog takmiČenja smederevo

 

Član 1.
Takmičenje se održava u Smederevu  3-8.maja 2018. godine u Centru za kulturu, ul. Karađorđeva br. 5-7.

Član 2.
Žiri će biti sastavljen od afirmisanih profesora klavira (kompozicije) u sastavu od najmanje 3 člana. Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član 3.
Ukoliko profesor koji je član žirija ima svog učenika na takmičenju, on nema pravo da ocenjuje i odlučuje o ocenjivanju svog učenika.

Član 4.
Takmičenje se odvija po kategorijama. Pravo na učešće imaju redovni i vanredni  učenici osnovne i srednje muzičke škole, studenti i slobodni umetnici iz Srbije i inostranstva

KLAVIR
Pretkategorija- rođeni  2009. i mlađi; slobodan program do 5 minuta
I kategorija – rođeni 2008. i mlađi; slobodan program  do 5 minuta
II kategorija – rođeni 2007. i mlađi; slobodan program  do 7 minuta
III kategorija – rođeni 2006. i mlađi; program do 9 minuta
IV kategorija –rođeni 2005. i mlađi; program do 11 minuta
V kategorija – rođeni 2004. i mlađi; program do 13 minuta
VI kategorija –  rođeni 2003. i mlađi; program do14 minuta
VII kategorija –rođeni  2001. i mlađi; program do 15 minuta
VIII kategorija –rođeni  1999. i mlađi; program do 15 minuta
VIIIa kategorija-rođeni 1998. i stariji, a koji nisu pohađali univerzitet; program do 15 min.
IX kategorija – studenti I, II i III godine studija, program  do 20 minuta
X kategorija – studenti IV i V godine studija, program do 25 minuta
XI kategorija- Umetnička kategorija, bez starosne granice, program do 30 minuta

Program za kategorije: Pretkategorija, I-III kategorija je slobodan

Program za kategorije IV-X
1.Etida ili virtuozno delo
2.Jedna ili više kompozicija po slobodnom izboru
Takmičari su dužni da izvedu program napamet, bez nota.

 

UPOREDNI KLAVIR
I kategorija – Osnovna muzička škola, slobodan program do 5 minuta
II kategorija – Srednja muzička škola, rođeni 2001. i mlađi, slobodan program do 7 minuta
III kategorija – Srednja muzička škola, rođeni 1999. i mlađi, slobodan program do 8 minuta
Kandidati koji uče solo ili etno pevanje, ili sviraju drugi instrument u srednjoj školi

KOMPLEMENTARNI KLAVIR

I B kategorija –rođeni 2001. i mlađi, slobodan program do 7 minuta
II B kategorija – rođeni 1999. i mlađi, slobodan program do 8 minuta
I A kategorija – rođeni 2001. i mlađi, slobodan program do 9 minuta
II A  kategorija –rođeni 1999. i mlađi, slobodan program do 10 minuta
III kategorija – studenti I, II i III godine studija, program do 11 minuta
IV kategorija –  studenti IV i V godine studija, program do 12 minuta
Kandidati koji pohađaju teoretski odsek: B program- nisu ranije svirali klavir
A program- svirali su u osnovnoj školi klavir
Studenti koji nisu na glavnom predmetu Klavir, već studiraju teoretski odsek, muzikologiju, etnomuzikologiju, kompoziciju, dirigovanje. Moguće je i izvođenje četvororučno.
U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje programa iz nota.

KAMERNA MUZIKA
Pravo učešća ima sastav klavir četvororučno, šestoručno, klavirski duo, trio….
I kategorija–rođeni 2006. i mlađi ;  slobodan program do 8 minuta
II kategorija –rođeni 2003. i mlađi ; slobodan program do 10 minuta
III kategorija – učenici srednje škole, rođeni 1999. i mlađi; slobodan program do 12 minuta
IV kategorija- studenti; slobodan program  do 15 minuta
V kategorija- Umetnička,  bez ograničenja starosti; slobodan program do 30 minuta
U ovoj kategoriji dozvoljeno je sviranje programa iz nota.

AMATERI
Amateri izvode slobodan program klasične ili jazz muzike u trajanju do 10 minuta. Amateri su izvođači koji nisu pohađali muzičke škole, univerzitete ili konzervatorijume.

KOMPOZICIJA
I kategorija – učenici OMŠ
II kategorija – učenici SMŠ
III kategorija- studenti univerziteta
IV kategorija- Umetnička,  bez ograničenja starosti
Propozicije:
Kompozicija mora biti napisana za klavir solo, klavir četvororučno, za dva klavira, kamerni satav ili orkestar u čijem se sastavu nalazi klavir.
Maksimalna dužina kompozicije je do 8 minuta za OMŠ i do 15 minuta za ostale kategorije
Snimljene kompozicije se šalju u mp3 formatu e-mailom na compositionsd@gmail.com, ili preko WeTransfer-a (sajt za prenos velikih fajlova) .

Prva  kategorija može dostaviti note ili snimak, a ostale kategorije moraju dostaviti i note i snimak. Note se šalju u pdf formatu. Takođe kompozicije se mogu postaviti na www.soundcloud.com i link pošalje e-mailom. Takmičar može da se prijavi preko on-line prijave na sajtu  www.uljus.com

Član 5.
Žiri može prekinuti takmičara ako prelazi dozvoljenu minutažu.

Član 6.
Bodovanje:
95 -100 poena – prva nagrada
85-94.99 poena – druga nagrada
75-84.99 poena – treća nagrada
70-74.99 poena – četvrta nagrada
60-69.99 poena- pohvala
0-59.99 poena – diploma o učešću

Ukoliko više kandidata ima isti broj poena, može biti dodeljeno više prvih, drugih, trećih i četvrtih nagrada, kao i pohvala. ukoliko dva kandidata imaju isti broj poena, prednost u rangiranju ima mlađi kandidat

Član 7.

Za takmičenje je potrebno dostaviti:

  1. Popunjenu prijavu
  2. Dokaz o izvršenoj uplati
  3. Izvod iz matične knjige rođenih

što treba poslati najkasnije do 13. aprila  2018. godine na  e-mail: takmicenjesmederevo@gmail.com 

Prijava, raspored i rezultati takmičenja se mogu preuzeti sa sajta   www.uljus.com
na kome postoji i mogućnost on-line  prijave

Član 8.
Uplata donacije za takmičenje iznosi:

3000 dinara (25 eur)- klavir  pretkategorija, I-III kategorija, uporedni klavir, komplementarni klavir I i II kategorija, amateri 3500 dinara (30 eur)- klavir IV-V kategorija, kamerni sastavi I i II kategorija
4000 dinara (35 eur)- komplementarni klavir III i IV kategorija,  klavir VI-VIII kategorija
4500 dinara (40 eur)- klavir IX,X,XI kategorija
5000 dinara (45 eur)- kamerni sastavi III, IV kategorija
6000 dinara(50 eur)-kamerni sastavi V katategorija
1000 dinara (10 eur)- kompozicija

Učesnici iz Srbije donaciju uplaćuju se na račun broj:

160-495083-91    

sa naznakom Donacija za pijanističko takmičenje Smederevo, primalac ULJUS

Učesnici iz inostranstva plaćaju na devizni račun sa naznakom  Kotizacija za takmičenje Smederevo

Instrukcije za plaćanje u EUR:

56: Intermediary:
BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA
MILANO, ITALY
57: Account with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA  AD, BEOGRAD
Milentija Popovića 7B
Beograd, Republika Srbija

59: Beneficiary:
IBAN: RS35160005400002545668
Name: ULJUS (28142838)
Address: Narodnog fronta 1/41, 11300 Smederevo, Serbia

U slučaju odustajanja od takmičenja uplaćeni iznos se ne vraća.

Član 9.

Takmičari sami snose troškove dolaska , ishrane i smeštaja tokom takmičenja.

Član 10.

Organizator  nagrađenim takmičarima dodeljuje diplomu, a može dodeliti i posebne nagrade, medalje, pehare,  kao i poklone ukoliko postoje sponzori takmičenja.
Žiri ima pravo da dodeli specijalne diplome za izvođenje pojedinog dela, za perspektivnog mladog umetnika, za
umetnički nivo izvođenja.
Žiri može proglasiti laureate kategorija i laureata takmičenja.
Laureat  takmičenja  će dobiti  nagradu *Nevena Popović*
Organizator zadržava pravo da posle takmičenja  pozove kandidate  na koncerte po svom izboru.

Član 11.
Takmičari nemaju pravo na naknadu za video ili zvučno snimanje njihovih izvođenja. Organizator zadržava pravo objavljivanja fotografija, snimaka sa takmičenja i koncerata.

Član 12.
Prijavom na takmičenje kandidat zajedno sa svojim roditeljem ili starateljem potvrđuje da prihvata  uslove i pravila takmičenja. U slučaju spora nadležan je sud u Smederevu. U tom slučaju se primenjuje tekst  propozicija na srpskom jeziku

Direktor takmičenja
mr Branislava Ranitović
tel. +381(0)642592182

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.